Ochrona dziedzictwa kultury

W Instytucie Katalizy Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie zespół pracowników z Grupy Badań nad Dziedzictwem Kultury prowadzi badania dotyczące oddziaływania środowiska na obiekty artystyczne i historyczne, będące dziedzictwem kultury. Naukowcy w swojej pracy wykorzystują narzędzia nauk ścisłych, inżynieryjnych i nauk o życiu do szukania optymalnych rozwiązań w konserwacji dzieł sztuki.